July 24, 2015

Under uppsegling

Efter att ha landsatt webbsidor för andra företag och för föreningar är nu mitt eget företags webbsida till slut under uppsegling. Jag registrerade domänen 2003 och sidan har haft många olika skepnader och fyllt många olika funktioner, men den har aldrig varit helt färdig och den har aldrig behövt vara helt färdig. Men nu verkar en ...